Nouvelle

Tanora Manova Rasa

ny FES dia manantanteraka ho an’ny taona 2017-2018 ny fandaharam-piofanana Tanora Manova Rasa (TMR) mba hamporisihana ny hirosoan’ny tanora ho amin’ny dingana hianarany sy hiainany ny politika amin’ny fomba mavitrika sady mataona mahakasika ireo fanapahankevitra sy politikam-pirenena, ka mba hahatongavana amin’ny fitsinjarana ara-drariny ny vokatry ny fitomboan’ny harinkarena.

TANORA MANOVA RASA

Ny Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) dia mitondra ny anjara birikiny mampitombo ny fahafahan’ireo mpiantsehatra eto amin’ny fiainam-pirenena hanamafy orina ny demokrasia. « Ny demoKrasia dia mila olona mpandala azy » [1] ary ny demokrasia sosialy dia mila tanora mpitarika maharaka vaovao, miaina ny etika, mirotsaka mavitrika ho an’ny ara-drariny eto Madagasikara.

 

Araka izany, ny FES dia manantanteraka  ho an’ny taona  2017-2018 ny fandaharam-piofanana Tanora Manova Rasa (TMR) mba hamporisihana ny hirosoan’ny tanora ho amin’ny dingana hianarany sy hiainany ny politika amin’ny fomba mavitrika sady mataona mahakasika ireo fanapahankevitra sy politikam-pirenena, ka mba hahatongavana amin’ny fitsinjarana ara-drariny ny vokatry ny fitomboan’ny harinkarena.

 

Mpandray anjara

 

Tanora (30) lehilahy sy vehivavy, avy amin’ny « valalabemandry », monina eto Antananarivo sy ny manodidina.

 

Tanjona

 

Manamora ny fanabeazana ara-politika ny tanora izay isan’ny « voailiky ny firaha-monina » mba hidirany ho amina sehatra sy dingana manapakevitra momba ny fiainam-pirenena.

 

Vokatra andrasana sy maridrefy

 

Ireo tanora izay mahatsapa tena fa isan’ny « vahoaka tsy mandady harona, mitrongy vao homana »  dia :

-        Mivondrona anatin’ny firaisankina

-        Mandrafitra ireo fitakiana fiovana ara-tsosialy sy ara-politika ho hafatra politika

-        Mahatoky manoloana ny vondrona sy ny foto-kevitra iombonany

-        Manatanteraka hetsika politika ho an’ny demokrasia sosialy

 

Vontoatiny

Ny TMR dia fandaharam-piofanana ho amin’ny haitarika sy ny vitrika ara-politika izay:

·       Mampitombo ny fahalalana ankapobe momba ireo lohahevitra mahakasikany fiainam-pirenena sy ny tontolo iraisam-pirenena

·       Manitsy ny toe-tsaina sy ny fomba fanao politika ho amin’ny tokony ho izy (ny maha-antoko politika sy ny maha-groupe de pression, anaty sy ivelan’ny fifidianana)

·       Mampitombo ny fahaiza-mifandray sy mivoatra hatrany

·         Mampahery mandritra ireo dingana ivondronana ho hetsika tena miatrika ady , hitam-poko hitam-pirenena, mavitrika, ary manana fahaleovana

 

Fomba fiasa

Ny TMR dia mampihatra ny fomba fampiofanana sahaza ho an’ny olon-dehibe, mampandray anjara sy mampifandray, mampiasa tekinika moderina sy tsotra ary mampiala voly, tanterahana ao amin’ny ivontoeram-piofanana na ivelany, ahitana fifanakalozan-kevitra sy traikefa, fanatanterahana hetsika eo anivon’ny fiaraha-monina, fijoroana vavolombelona sy adihevitra, fitsidihana sy fihaonana, fanadihadiana tranga, andrana sy fanazarana, fanatanjahantena, teknolojian’ny fifandraisana, ets.

 

Mpampiofana

Mpampianatra mpikaroka sy mpiantsehatra eo amin’ny fiainam-pirenena

 

Faharetany sy

 

2017 – 2018  eto Antananarivo : miofana isam-bolana, mandritra ny 3 andro, kilasimandry

 

 

Critères de sélection

 

  • Tanora, vehivavy sy lehilahy,
  • 18 hatramin’ny  25 taona
  • Nahavita fianarana hatramin’ny ambaratonga faharoa – tsy manana mari-pahaizana ambony
  • Mahay mamaky teny, manoratra ary miresaka amin’ny teny malagasy, manana fahalalana fototra momba ny teny frantsay

·         Liana amin’ny politika ary mangetaheta fiovana ara-tsosialy sy ara-politika ho an’i Madagasikara

·         Vonona hiatrika sy haneho hevitra ary hihetsika momba ny fianam-pirenena

 

Taratasy firotsahana

FAQ Fanontaniana mety mipetraka

 

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
1er Etage Immeuble Prestige
Lot II M 91 Ter D Antsahabe Antsakaviro
BP : 3185
Antananarivo 101, Madagascar
Phone: +(261) 20 2234424
fax: +(261) 20 2225731
eMail: info(at)fes-madagascar.org